דלתות פנים

פנים לבן פסים לרוחב

פנים לבן מלבן פנימי

פנים שמנת חלקה

פנים לבן 3 פסים

פנים שמנת 2 ריבועים

פנים ירוק זית

פנים שמנת

פנים לבן