אחריות

אנו ממליצים ללקוחותינו לרכוש רק באולמות התצוגה מורשים של דלתות שריונית חסם, ולדרוש תעודת אחריות של שריונית חסם לדלתות!

על דלתות מתוצרת שריונית חסם הנרכשות באולם התצוגה קרית גת ניתנת אחריות כדלהלן: